A partir del patrimoni històric de la ciutat ens traslladarem a la Barcelona medieval, on veurem com vivia la gent en aquells temps.

 

Activitats:

Barcelona medieval: Deixar de banda els cotxes i l’asfalt per arribar a imaginar-nos la Barcelona medieval: els seus cercles de muralles, els barris, l’estructura de la ciutat...

La societat medieval barcelonina: Estaments en que es dividia la societat a l’edat mitjana, les seves característiques i com era la vida quotidiana: la feina, l’oci, les festes....

Ciutat Romànica i Gòtica: Principals característiques de l’art romànic i gòtic català a partir de la visita de la Catedral, Sta. Maria del Mar, St. Pau del Camp, Palaus de Montcada...

Gimcana + visita de la Ribera: A partir d’una gimcana, coneixerem el Barri de la Ribera, indret de menestrals, comerciants, i gent d’oficis ja perduts.

Jocs de nit i danses: Després de sopar farem diversos jocs pels voltants de l’alberg i conclourem amb unes danses per anar a dormir. 

MNAC: Estudiarem les característiques i les diferències entre l’art romànic i l’art gòtic que trobem representat al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

*Tots els desplaçaments dels programes que us proposem es poden realitzar en transport públic.

 

Objectius: 

- Entendre les característiques generals de la societat medieval barcelonina i els trets principals del   període.

- Apreciar el patrimoni històric de la ciutat i prendre consciència de la importància de la seva   conservació.

- Fomentant l’elaboració de conclusions pròpies.

- Aprendre a conviure tot respectant les normes i els companys.

- Fomentar la participació i la interacció entre els alumnes per aprendre a valorar el treball en equip.