Sortida multidisciplinar on utilitzant l’assignatura d’Educació per la Ciutadania com a eix principal es treballaran aspectes de diferents assignatures, especialment de les àrees de Llengua, Ciències Socials, Educació Física i Ciències Naturals.

 

Activitats:

Evolució de l’urbanisme: Veurem els condicionaments històrics, polítics i socials de l’evolució de l’´urbanisme barceloní i com aquest ha condicionat els seus habitants aprenent què han fet per tal de superar aquests problemes.

Pertinença i ciutadania: Visitarem una seu de districte i alguna altra institució veïnal per veure la importància que té la participació ciutadana i els consensos socials.

Sostenibilitat: Valorarem les condicions de la recollida selectiva i realitzarem un taller pràctic de separació de residus en una entitat ecologista.

El Barri del Raval: Veurem com aquest barri ha estat de sempre una zona de nouvinguts i com aquests han superat els reptes que la nova situació els plantejava.

Comerç i consum: Mitjançant una ruta per l’antiga zona gremial, descobrirem com funcionava l’antiga societat gremial. Posteriorment, analitzarem com aquesta moral ha canviat i farem un anàlisi del consum responsable.

 

Objectius:

- Motivar a l'anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l'itinerari.

- Fomentar l'esperit crític de l'alumne mitjançant el contrast d'informacions i opinions diverses.

- Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se en els principis bàsics de la convivència.

- Respectar institucions diverses: parcs, monuments...així com el patrimoni cultural, històrico-artístic i mediambiental.