Mantenint la nostra voluntat d’oferir sempre les opcions que millor s’adaptin a les necessitats dels nostres col·laboradors, ens plantegem diverses maneres de participar de la gestió dels projectes educatius en els quals col·laborem.

 

Així doncs, oferim tres models de gestió...

 

Projecte Pedagògic.

 

Per aquelles entitats que desitgin empoderar-se dels seus projectes però busquin la professionalitat d’una entitat educativa per dotar-los de rigor pedagògic. Aquest format de gestió deixarà de la banda del client aspectes com la gestió econòmica, la difusió, i la comunicació amb les famílies.

 

En aquests casos, Aula BGT es fa càrrec de les següents funcions:

 • Elaboració dels projectes educatius a mida en base a les necessitats del client.

 • Control, Supervisió i Avaluació del desenvolupament del projecte.

 • Traspàs de la informació rellevant de l’execució del projecte.

 • Formació de l’equip d’educadors.

 • Avaluacions periòdiques amb l’equip d’educadors/es per valorar la seva tasca.

 • Contractació de l’equip d’educadors/es.

 • Cobertura de les substitucions.

 

Gestió Global. 

 

Aquesta és la opció a escollir per totes aquelles entitats que no vulguin o puguin fer-se càrrec de la gestió de les activitats que volen oferir als seus usuaris. En aquests casos Aula BGT es fa càrrec de totes aquelles funcions que se’n derivin del projecte.

 

Tot seguit enumerem les més importants a títol orientatiu:

 • Elaboració dels projectes educatius a mida en base a les necessitats del client.

 • Control, Supervisió i Avaluació del desenvolupament del projecte.

 • Traspàs de la informació rellevant de l’execució del projecte.

 • Formació de l’equip d’educadors/es.

 • Avaluacions periòdiques amb l’equip d’educadors/es per valorar la seva tasca.

 • Contractació de l’equip d’educadors/es.

 • Cobertura de les substitucions.

 • Elaboració de la difusió.

 • Execució de les tasques administratives que se’n deriven dels diferents processos.

 • Contacte directe amb les famílies.

 • Gestió de cobraments.

 • Aportació dels materials necessaris.

 

Gestió Compartida.

 

Pensada per aquelles entitats que vulguin o necessitin compartir la càrrega de treball que generen les activitats a desenvolupar. Aquesta és la opció més oberta ja que requereix d’una reunió prèvia entre les parts per acordar la repartició de tasques que van més enllà de les pròpies del projecte pedagògic.

Tot això sempre dins el marc legal que ens proporciona el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural .