Què és una gran ciutat? Com s’organitza? Realitzant diversos recorreguts, analitzarem l’estructura i aprendrem com funciona una gran ciutat.

 

Activitats:

Urbanisme: Aprendrem com l’urbanisme ha anat evolucionant al llarg de la història i el perquè d’aquests canvis.

Serveis públics: Diferenciar els serveis que s’ofereixen als ciutadans: seguretat, sanitat, energètics... Gimcana pel metro per conèixer el seu funcionament.

Govern de la ciutat: Com s’estructura i com ha evolucionat al llarg dels temps. Visita d’una institució (segons disponibilitat).

Comerç i economia: L’evolució del comerç, des dels gremis medievals als actuals centres comercial. Treball de camp o visita de la borsa de Barcelona (segons disponibilitat).

Oci i turisme: Visita a alguns dels punts més turístics de la ciutat i realització d’un treball de camp per valorar el tipus de turista que visita Barcelona.

Immigració: Què passa quan un immigrant arriba a Barcelona? Quines opcions té? Com es pot integrar a la nova cultura?

*Tots els desplaçaments dels programes que us proposem es poden realitzar en transport públic.

 

Objectius:

- Conèixer com es forma una gran ciutat a nivell d’: urbanisme, serveis, govern, economia, societat...

- Valorar i respectar el medi urbà i el patrimoni històric i artístic.

- Adoptar els valors de la consciència cívica.

- Desenvolupar la capacitat d’observació i de percepció, així com la creativitat. tot elaborant conclusions   pròpies.

- Aprendre a conviure tot respectant les normes i els companys.

- Fomentar la participació i la interacció entre els alumnes per aprendre a valorar el treball en equip.