Que fem?

Organitzem activitats i esdeveniments diversos per a entitats públiques i privades vinculades al món de la infància, la joventut i la família. Convençuts que amb la col.laboració des de l’educació no formal podem afegir el nostre granet de sorra per a un món més just, més solidari i més equitatiu, oferim als centres educatius activitats de tot tipus per a infants i joves. No tan sols busquem realitzar activitats que afavoreixin l’assoliment de nous aprenentatges i coneixements, sinó que ens plantegem el repte d’acompanyar-los, en la mesura de les nostres accions, per un camí de descoberta emocional que els permeti adquirir les eines necessàries per esdevenir individus social i emocionalment madurs.

 

Com ho fem?

 

Visualitzant quin volem que sigui el nostre posicionament de cara als diferents agents que participen del fet educatiu i actuant en base a allò que volem aportar. 

 

Cap a la societat:

 

Caminem amb el compromís intern de sumar de manera positiva a la societat de la qual formem part conscients de la responsabilitat que tenim com a entitat educativa que som. Partint d’aquesta idea inicial, cuidem els nostres projectes i les nostres accions per participar amb responsabilitat en l’acompanyament dels infants i joves cap a la maduresa justa, feliç, crítica i solidària.

 

Cap a les entitats i centres educatius:

 

Cerquem entitats que comparteixin la nostra mirada i que vulguin col·laborar de la mà per treballar projectes que donin resposta a l’afany de coneixement i experiència innat dels infants com a vehicle cap a la seva felicitat. Ho fem des del convenciment que junts podem aconseguir un grau de satisfacció més elevat en l’acompanyament d’ aquest instint.       

 

La comunicació i l’adaptabilitat a cada realitat són alguns dels nostres trets diferencials, tenint clar que qualsevol d’aquestes principis ha d’incloure la qualitat dels processos a elaborar. Treballem cada projecte com un nou repte. El repte que ens suposa adaptar la nostra visió pedagògica a les particularitats i necessitats de cada nova comunitat educativa amb la que col·laborem. Entenent com a comunitat educativa la suma de tots els agents que actuen, d’una manera o altra, en el desenvolupament social, emocional, físic i cognitiu d’infants i joves, inclosos ells mateixos.

 

Cap a les famílies:

 

Creiem que la millor manera de retornar el regal que ens fan les famílies convertint-nos en part activa del desenvolupament dels seus fills, és posar els màxims esforços i recursos possibles en cuidar la comunicació amb elles.

I que entenem com a comunicació satisfactòria? Aquella que es realitza de manera assertiva, empàtica i amb la voluntat de no perdre mai de vista a l’altre i els seus processos emocionals. Considerem bàsic per mantenir una comunicació sana, que totes les parts coneguin els límits i les possibilitats de cada part des de la responsabilitat i la coherència.

Cuidem de manera especial la selecció de tota informació rellevant per fer que arribi a les famílies a través dels diferents canals comunicatius que fem servir.

 

Cap als infants:

 

Creiem fermament que les activitats han de permetre a l’infant i a l’adolescent créixer en llibertat, alegria, igualtat i autonomia. Per aquesta raó, podem dir que compartim la mirada de la pedagogia activa a l’hora de plantejar les nostres activitats, tot oferint l’espai i les condicions adients perquè, tant infants com joves, puguin satisfer la seva pròpia inquietud i curiositat innates. Per fer-ho ens centrem en treballar des de l’observació i l’acompanyament adequats a cada moment o circumstància i no pas en l’aplicació de mètodes rígids i prefixats que no deixin espai al reconeixement de l’individu i les seves particularitats.

 

Cap a l’educador:

 

Cerquem els perfils més adients per a realizar les activitats, tant des del punt de vista tècnic com pedagògic, ja que són el vehicle directe entre el coneixement, l’experiència i la persona. Una vegada passen a formar part d’Aula BGT, els proporcionem formacions internes ajustades a la tipologia d’activitat que duran a terme. D’aquesta manera, creem un espai on oferir-los eines tècniques i vivencials que els permetin ajustar la seva visió educativa a la de l’entitat. No podem perdre de vista que són els educadors qui convertiran les paraules dels nostres projectes en fets reals i vàlids.