top of page
bandera-lgbt-1656498809.jpg

Dissidències sexuals, afectives i d'identitat

Com són els lavabos del teu centre educatiu? Com s'explica el cos? "Marica" és un insult habitual? Com juguem? Quines històries expliquem? Com parlem de salut sexual? I nosaltres, què? Hi tenim alguna cosa a veure?

Fem-nos preguntes sobre gènere, orientació sexual, llenguatge inclusiu, vincles sexo-afectius, comunicació amb les famílies, espais de joc, el nostre paper com a educadoris, etc. 

 

Qüestionem el model educatiu actual per transformar-lo en l'eina que necessitem per construir una societat més lliure, més igualitària i més justa per a tothom. 

Objectius Generals

 • Prendre consciència sobre la diversitat afectiva, sexual i d'identitat.

 • Observar la influència de la cultura sobre la nostra manera de concebre'ns i relacionar-nos.

 • Obtenir eines per a l'educació sexo-afectiva dels adolescents.

 • Ser conscients de la diversitat de gènere i expressions.

 • Obtenir eines per educar cap a una societat més igualitària.

Objectius Específics

 • Aprendre a definir els conceptes que s'emmarquen dins el sistema sexe-gènere actual.

 • Conèixer la diferència entre gènere, sexe, expressió i orientació sexual.

 • Analitzar les associacions socials i culturals respecte la diversitat del sistema sexe-gènere.

 • Analitzar com ens afecta l'ús del llenguatge.

 • Generar una opinió pròpia sobre l'ús de les etiquetes.

 • Conèixer realitats culturals diferents a la nostra.

 • Prendre consciència sobre la importància de l'acceptació cultural en la prevenció d'agressions.

 • Conèixer la violència institucional actual cap a les persones que no encaixen en la cis-heteronorma i les seves conseqüències.

 • Conèixer en profunditat les parts sexuals del cos, les seves funcions i les seves reaccions a estímuls.

 • Ser conscients de la diversitat de mètodes anticonceptius, els seus usos i la seva disponibilitat al mercat.

 • Conèixer les realitats que s'emmarquen dins el marc de l'orientació sexual: alosexualitat, asexualitat, bisexualitat, homosexualitat, heterosexualitat, demisexuslitat,...

 • Analitzar els diferents models relacionals existents.

 • Conèixer i observar la importància de la responsabilitat afectiva.

 • Obtenir recursos educatius per generar dinàmiques informatives i de reflexió sobre les relacions afectives i sexuals.

 • Obtenir eines per educar en la responsabilitat afectiva.

 • Conèixer la teoria queer.

 • Conèixer l'actualitat legislativa del gènere.

 • Generar propostes per reproduïr dinàmiques sanes, equitatives i inclusives amb tots els gèneres.

 • Analitzar la influència dels nostres comportaments en la nostra manera d'educar.

 • Entendre les dinàmiques socials complexes que generen discriminacions.

 • Conèixer el concepte d’interseccionalitat i saber aplicar-lo en la gestió de la diversitat.

 • Dominar les principals eines per a la gestió de les discriminacions.

Programa

Modul 1: Marc interpretatiu del sistema sexe-gènere actual

 • Coneixem el sistema sexe-gènere i la seva diversitat

 • Analitzem la importància de la cultura i el llenguatge en la manera de concebre'l.

 • Què ens explica la història?

 • Quines violències es produeixen en l'actualitat?

 • Ecofeminisme: Aplicació dels principis de l’economia verda a la perspectiva interseccional. 

Mòdul 2: Diversitat afectiva i sexual

 • Com funciona el nostre cos? El coneixem?

 • Parlem de plaer, pràctiques sexuals i consentiment

 • Mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual 

 • Mites, llegendes urbanes i estigmes

 • Desmuntem la coreografia del sexe

 • Eines per a l'educació sexo-afectiva 

 • Com ens relacionem? Posem sobre la taula els models relacionals existents.

 • Què és la responsabilitat afectiva? Com la posem en pràctica?

 • Com generem dinàmiques informatives i de reflexió sobre les relacions afectives i sexuals?

Mòdul 3: El gènere, un rol o una identitat?

 • Analitzem en profunditat la diferència entre sexe, identitat de gènere i expressió de gènere.

 • Analitzem la teoria queer, la problemàtica TERF i la nova llei trans.

 • Analitzem la influència dels rols de gènere dins la nostra quotidianitat.

 • Obtenim eines per generar i reproduïr dinàmiques sanes i inclusives amb tots els gèneres.

Mòdul 4: Discriminacions i gestió de la diversitat

 • Inconscient col·lectiu i societat: l’exclusió de les diversitats

 • Identitats majoritàries i minoritàries: l’origen del masclisme, la xenofòbia, la discriminació de gènere i un llarg etcètera.

 • Bullying: dinàmiques de poder i de marginació

 • El concepte d’interseccionalitat: quan tots som opressors i oprimits

 • Eines per a la gestió de les discriminacions: mirada restaurativa, normalització de la diferència, equitat, etc

 • Eines per a la comunicació amb les famílies.

bottom of page