top of page
Carnet de Boletaire

Carnet de Boletaire

Aquesta tardor ens traurem el carnet de boletaire! I per això haurem de convertir-nos ens experts del bosc, conèixer els principals bolets que hi viuen, i quins animals i plantes els acompanyen... a través d'una gimcana de natura ens posarem a prova. Ho aconseguirem?

  • Conèixer la diversitat micològica: Identificar diferents espècies de bolets, tant comestibles com tòxics, i aprendre les seves característiques principals.
  • Promoure la consciència ecològica: Fomentar el respecte pel medi ambient i la importància de la biodiversitat dels boscos.
  • Desenvolupar habilitats d'observació i identificació: Aprendre a observar detalladament i reconèixer els bolets en el seu entorn natural.
  • Fomentar el treball en equip: Treballar col·laborativament per assolir els objectius comuns de la gimcana.
  • Aplicar coneixements botànics i ecològics: Relacionar els bolets amb els seus hàbitats i comprendre el seu paper en l'ecosistema.
  • Desenvolupar l'esperit crític i la seguretat: Aprendre a diferenciar entre bolets comestibles i tòxics, i adoptar mesures de seguretat en la recol·lecció.
  • Potenciar les habilitats de recerca i documentació: Fomentar l'ús de guies micològiques i altres recursos per a la identificació correcta dels bolets.
T'interessa?

Contacta amb nosaltres! 

 

Missatge rebut, moltes gràcies!

bottom of page