top of page
TARRACO: Ciutat Imperial

TARRACO: Ciutat Imperial

Viatjarem fins l’antiga capital de la tarraconensis per estudiar els trets més importants de la història i la cultura romana. Visitarem els indrets romans més destacats de la ciutat: les muralles, el fòrum, el circ, l’amfiteatre i el museu arqueològic.

 • Reconèixer i entendre els trets bàsics del període històric de l’època romana a Tarragona introduint conceptes d’urbanisme, política, societat, economia i art. 

 • Observar i interpretar restes arqueològiques, situant-les en el seu context històric.

 • Reconèixer la permanència de la cultura romana en molts aspectes de la societat actual.

 • Reconèixer l’herència que ha deixat la presència dels romans a Tarragona, i com aquesta afecta a la ciutat actual.

 • Reforçar la capacitat d’observació de l’alumne respecte al patrimoni artístic.

 • Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari.

 • Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i opinions diverses.

 • Classificar elements a partir d’un criteri donat.

 • Identificar processos senzills de transformació, naturals i socials.

 • Remarcar el concepte de temps històric (passat, present i futur).

 • Fer que l’alumne s’orienti i reconegui els principals punts per on passem i que després els sàpiga localitzar en el mapa.

 • Resumir en una síntesi final tots els continguts tractats durant l’itinerari, que es podrà fer com  a activitat posterior a la sortida com a complement a l’aula del tema treballat.

 • Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se en els principis bàsics de la convivència.

 • Respectar institucions diverses: museus, parcs, monuments... així com el patrimoni cultural, històrico-artístic i mediambiental.

T'interessa?

Contacta amb nosaltres! 

 

Missatge rebut, moltes gràcies!

bottom of page